D9 SPANISCHE FLIEGE

รหัสสินค้า : 021

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 2
350.00 ฿
3 ขึ้นไป
300.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผสมกับแอลกอฮอลล์ น้ำ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ใช้ครั้งละ 3-5 หยด ต่อน้ำไม่เกิน 500 มิลลิลิตร ควรให้กินตอนท้องว่างจะเห็นผลดีที่สุด

Visitors: 12,755