BLUE WIZARD 1 ขวด บรรจุ 15ml

รหัสสินค้า : 018

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 2
300.00 ฿
3 ขึ้นไป
250.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


WIZARD  BLUE 1 ขวด บรรจุ 15 ml.

เป็นตัวยาที่ขึ้นชื่อมานาน ในเรื่องการกระตุ้นอารมณ์ ช่วยให้ภรรยา หรือหญิงที่หมายปอง มีอารมณ์ มีความต้องการเพิ่มขึ้น  ใช้ 3-5 หยอด น้ำ 1 แก้ว ผสมเครื่องดื่มได้ทุกชนิด ยกเว้นน้ำที่มีอุณภูมิร้อน

Visitors: 12,753